Podatnik nie będzie musiał sam rozliczać podatku w rocznym zeznaniu, gdy bank ze względu na zasady zaokrąglania nie pobrał PIT od odsetek z lokaty.

Otrzymaliśmy właśnie odpowiedź Ministerstwa Finansów dotyczącą rozliczenia PIT od odsetek z lokat bankowych. Wynika z niej, że podatnik nie musi samodzielnie rozliczyć podatku z takiej lokaty, jeśli bank stosując codzienną kapitalizacje odsetek i odpowiednie zasady zaokrąglania podatków, nie pobrał podatku od takiego zysku.

Z odpowiedzi resortu wynika, że zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) od uzyskanych przychodów z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, pobiera się 19-proc. zryczałtowany podatek dochodowy.