Organy podatkowe, które ustalają dochód z nieujawnionych źródeł, skontrolują kwoty poniesionych wydatków podatnika oraz wartości zgromadzonych w danym roku zasobów finansowych.

Czy urząd może stosować dane GUS

Zostałem wezwany do urzędu skarbowego, żeby wytłumaczyć, skąd miałem pieniądze na zakup domu. Poza wydatkami na dom urzędnicy zaczęli liczyć także wydatki mojej trzyosobowej rodziny. Nie potrafiłem sam określić, ile moja rodzina wydała w danym roku. Czy organ podatkowy, który badał moje dochody, może posłużyć się w takim przypadku danymi statystycznymi dotyczącymi średnich wydatków rodziny?