Organy podatkowe, które ustalają dochód z nieujawnionych źródeł, skontrolują kwoty poniesionych wydatków podatnika oraz wartości zgromadzonych w danym roku zasobów finansowych.

Czy urząd może stosować dane GUS

Zostałem wezwany do urzędu skarbowego, żeby wytłumaczyć, skąd miałem pieniądze na zakup domu. Poza wydatkami na dom urzędnicy zaczęli liczyć także wydatki mojej trzyosobowej rodziny. Nie potrafiłem sam określić, ile moja rodzina wydała w danym roku. Czy organ podatkowy, który badał moje dochody, może posłużyć się w takim przypadku danymi statystycznymi dotyczącymi średnich wydatków rodziny?
TAK
Takie postępowanie – co podkreśla się w orzecznictwie sądów administracyjnych – nie narusza zasady prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych. Ustalenie wydatków podatnika, istotnych przy badaniu wysokości przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach, na podstawie danych statystycznych o średnich wydatkach trzyosobowej rodziny, gdy podatnik nie potrafił określić faktycznie poniesionych wydatków w danym roku, jest dopuszczalne. Urząd prowadzący postępowanie w sprawie tzw. nieujawnionych źródeł przychodu musi zbadać dokładnie zarówno poziom naszych dochodów (zarówno opodatkowanych, jak i zwolnionych z podatku), jak i wszystkich ponoszonych wydatków, m.in. wydatków na utrzymanie rodziny, taki jak np. czynsz, opłaty za media, wydatki na żywność i odzież oraz ewentualne inne zakupy (zakup nowego telewizora).
Podstawa prawna
Art. 20 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Art. 121 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Czy zakup domu może skończyć się kontrolą

Czy urzędnik sprawdzi dochody i wydatki

Czy płacić podatek od darmowej kawy

Czy zapłacę podatek od pożyczki bez odsetek

Czytaj w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy fiskus zainteresuje się rozliczeniami podatnika