Jeśli wydatki podatnika przekraczają jego dochody, taką sytuacją zainteresują się urzędnicy skarbowi. W takim przypadku bowiem zachodzi podejrzenie, że podatnik zataił swoje dochody przed organem podatkowym.
Każdą zarobioną w roku podatkowym złotówkę trzeba wykazać przed urzędem skarbowym. Nieujawnienie jej w zeznaniu podatkowym grozi kontrolą ze strony organów podatkowych. Gdy urzędnicy wykażą, że podatnik zataił dochody do opodatkowania, mają prawo nałożyć na podatnika 75-proc. podatek dochodowy, a także sankcje karne skarbowe. Oczywiście przykład ze złotówką jest przejaskrawiony. Urzędnicy skarbowi rozpoczynają kontrole w zakresie nieujawnionych źródeł dochodów, gdy wydatki podatnika znacznie przekraczają wykazane zarobki. Z takimi sytuacjami mamy do czynienia przy dużych inwestycjach, jak np. kupno nieruchomości, luksusowego samochodu czy jachtu.

Szczególne postępowania