Obowiązuje już nowa ustawa o Służbie Celnej z 27 sierpnia 2009 r. Reguluje ona zadania i organizację tej formacji, utworzonej w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej, oraz wykonywania obowiązków określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie akcyzy i podatku od gier. Ustawa weszła w życie 31 października. W związku z tym w Dzienniku Ustaw nr 180 z 29 października opublikowane zostały rozporządzenia wykonawcze do nowej ustawy. Część rozporządzeń dotyczy nowych zadań organów celnych w zakresie podatku od gier, m.in. określone zostały obszary właściwości miejscowej dyrektorów izb celnych do udzielania zezwoleń na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie np. gier na automatach o niskich wygranych.