Jeżeli osoba prowadząca gry na automatach o niskich wygranych zmienia tylko lokalizację prowadzenia gier, może wystąpić o zmianę zezwolenia.
Naczelny Sąd Administracyjny podjął wczoraj uchwałę w sprawie zezwoleń na prowadzenie gier na automatach o niskich wygranych. Sąd uznał, że decyzję zawierającą zezwolenie na urządzenie i prowadzenie gier na automatach o niskich wygranych w zakresie określenia miejsca ich prowadzenia można zmienić w trybie art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to, że nie ma konieczności prowadzenia nowego postępowania i wydawania nowego zezwolenia. W starej decyzji wystarczy zmienić tylko miejsce ulokowania automatów.
Sąd podkreślił, że uchwała dotyczy tylko zmiany miejsca prowadzenia gier. Sąd zauważył, że jednym z warunków wydania zezwolenia na prowadzenie gier na automatach o niskich wygranych jest wskazanie miejsca, gdzie będą one prowadzone. Ponadto wnioskodawca musi dysponować tytułem prawnym do lokalu. W ocenie NSA ustawodawcy chodzi nie o lokal znajdujący się pod konkretnym adresem, ale o taki, który jest odpowiednio usytuowany. Chodzi o spełnienie wymogów położenia w stosunku do określonych obiektów tj. szkół, obiektów kultu religijnego itd.
Sygn. akt II GPS 2/09
56 316 zł wynosi opłata za zezwolenie na urządzanie gier na automatach o niskich wygranych