Nowa ustawa o Służbie Celnej, która czeka właśnie na publikację w Dzienniku Ustaw, wprowadziła zmiany do ustawy o grach i zakładach wzajemnych. W związku z tym Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian do rozporządzenia w sprawie warunków urządzania gier i zakładów wzajemnych. Zakłada on m.in. że podmiot będzie zobowiązany co najmniej na siedem dni przed zmianą miejsca, punktu (ośrodka) eksploatacji automatu lub urządzenia do gier powiadomić wyznaczonego naczelnika urzędu celnego właściwego według miejsca dotychczasowej oraz przyszłej eksploatacji automatu lub urządzenia do gier, o zamiarze przemieszczenia.

W razie stwierdzenia niezgodności stanu rzeczywistego automatów lub urządzeń do gier z warunkami rejestracji wyznaczony naczelnik urzędu celnego właściwy według miejsca lokalizacji ośrodka gier, lokalizacji terminala wideoloterii albo punktu gry na automatach o niskich wygranych, cofnie rejestrację takiego automatu lub urządzenia do gier.