Dzięki nowej ustawie o Służbie Celnej, która czeka na publikację w Dzienniku Ustaw, celnicy przejmą obowiązki związane z podatkiem od gier. Ma to zwiększyć efektywność i skuteczność kontroli tego obszaru poprzez m.in. stosowanie jednej procedury w miejsce aktualnie stosowanych trzech procedur kontrolnych.

W związku z tym Ministerstwo Finansów opracowało projekt rozporządzenia w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier i zakładów wzajemnych. Wynika z niego, że kontrolę gier i zakładów wzajemnych będzie można wykonywać przez bezpośrednie uczestniczenie funkcjonariuszy celnych w czynnościach związanych z działalnością objętą kontrolą, co oznacza, że funkcjonariusz może być obecny np. podczas losowania nagród w trakcie trwania loterii audioteksowej lub promocyjnej lub podczas zawierania zakładów wzajemnych w punkcie przyjmowania tych zakładów, lub podczas prowadzenia gier w kasynie. Kontrola będzie mogła polegać również na badaniu dokumentacji, dokumentów oraz urządzeń związanych z prowadzoną działalnością.

Kontrolujący będą też badać, czy urządzenia do gier spełniają odpowiednie warunki oraz czy prawidłowo i terminowo wpłacany jest podatek od gier.