Senat podjął wczoraj uchwałę o odrzuceniu w całości nowelizacji ustawy o PIT, która przenosi na pracodawców obowiązek składania rocznych zeznań podatkowych za pracowników. Pracodawcy mieli po raz pierwszy sporządzać z urzędu roczne obliczenie za swoich pracowników w rozliczeniu podatkowym za 2010 rok.

Wniosek o odrzucenie ustawy w całości został zgłoszony przez senatorów Prawa i Sprawiedliwości i zyskał poparcie większości senatorów. Stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o PIT rozpatrzy teraz Sejm. Uchwałę Senatu odrzucającą ustawę uważa się za przyjętą, jeżeli Sejm nie odrzuci jej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Nowelizacja ustawy o PIT uchwalona przez Sejm 25 września 2009 r. przewiduje, że za pracownika zatrudnionego w jednym zakładzie pracy PIT wypełni pracodawca. Zmiana, w założeniu rządu miała ułatwić rozliczenia podatkowe ok. 5 mln podatników. Ustawie tej przeciwne były organizacje pracodawców.