ANALIZA

Już w rozliczeniu PIT za 2009 rok pracownicy nie będą musieli składać samodzielnie rocznych PIT. Obowiązek ten przejdzie na pracodawców. To oni za pracownika wypełnią deklarację i prześlą ją fiskusowi. Pracodawca w takim PIT uwzględni za podatnika dwie ulgi – internetową i na dziecko. Wskaże również 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego. Ale nic za darmo. Pracodawca od tak wypełnionego zeznania będzie mógł pobrać sobie wynagrodzenie, w wysokości 0,35 proc. lub 0,4 proc. pobranych podatków. Takie zmiany Ministerstwo Finansów zawarło w założeniach do zmiany ustawy o PIT, które wczoraj zaakceptowała Rada Ministrów.

Obowiązki płatnika

Resort finansów chce wprowadzić jako podstawową regułę obowiązek sporządzenia rocznego obliczenia podatku przez płatnika z urzędu, bez konieczności uprzedniego składania wniosku przez podatnika. Dziś pracownik, który chce być rozliczony za pośrednictwem płatnika, musi złożyć oświadczenie PIT-12.

Pracodawca nie zawsze jednak z automatu wypełni deklarację. Szef nie wypełni za pracownika deklaracji, gdy ten złoży mu oświadczenie, że zrobi to samodzielnie. W tej sytuacji płatnik zamiast PIT-40, sporządzi roczną informację PIT-11. Gdy podatnik nie złoży płatnikowi żadnego oświadczenia, ten w PIT-40 uwzględni jedynie koszty uzyskania przychodu oraz pobierane składki ZUS.

A co w sytuacji, gdy pracownik uzyskuje dochody z kilku źródeł i PIT-40 zostanie wypełniony przez więcej niż jednego płatnika? W takim przypadku podatnik będzie musiał złożyć roczne zeznanie podatkowe samodzielnie.

Ulgi w PIT-40

Pracodawca, który będzie wypełniał roczne zeznanie za podatnika – PIT-40 – uwzględni w nim pewne ulgi. Będą to: ulga internetowa odliczana od dochodu i ulga prorodzinna, odliczana od podatku. Możliwość odliczenia ulgi prorodzinnej za pośrednictwem pracodawcy już istniała. Została jednak zlikwidowana od rozliczeń za 2009 rok.

Aby ulgi w nowym systemie były przez pracodawcę uwzględnione, pracownik będzie musiał złożyć mu oświadczenie. Będzie ono ważne również w rozliczeniach za lata następne, jeśli dane podane w pierwotnym dokumencie przez podatnika nie zmienią się, np. nie przybędzie mu potomstwa.