W rozliczeniu za 2009 rok płatnicy obowiązkowo będą składać roczne PIT za podatników. Pracodawca w deklaracji pracownika uwzględni ulgi: internetową i na dziecko oraz 1 proc. podatku. Płatnik za wypełnienie deklaracji będzie mógł pobrać opłatę z odprowadzonych podatków.
ANALIZA
Już w rozliczeniu PIT za 2009 rok pracownicy nie będą musieli składać samodzielnie rocznych PIT. Obowiązek ten przejdzie na pracodawców. To oni za pracownika wypełnią deklarację i prześlą ją fiskusowi. Pracodawca w takim PIT uwzględni za podatnika dwie ulgi – internetową i na dziecko. Wskaże również 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego. Ale nic za darmo. Pracodawca od tak wypełnionego zeznania będzie mógł pobrać sobie wynagrodzenie, w wysokości 0,35 proc. lub 0,4 proc. pobranych podatków. Takie zmiany Ministerstwo Finansów zawarło w założeniach do zmiany ustawy o PIT, które wczoraj zaakceptowała Rada Ministrów.

Obowiązki płatnika

Resort finansów chce wprowadzić jako podstawową regułę obowiązek sporządzenia rocznego obliczenia podatku przez płatnika z urzędu, bez konieczności uprzedniego składania wniosku przez podatnika. Dziś pracownik, który chce być rozliczony za pośrednictwem płatnika, musi złożyć oświadczenie PIT-12.
Pracodawca nie zawsze jednak z automatu wypełni deklarację. Szef nie wypełni za pracownika deklaracji, gdy ten złoży mu oświadczenie, że zrobi to samodzielnie. W tej sytuacji płatnik zamiast PIT-40, sporządzi roczną informację PIT-11. Gdy podatnik nie złoży płatnikowi żadnego oświadczenia, ten w PIT-40 uwzględni jedynie koszty uzyskania przychodu oraz pobierane składki ZUS.
A co w sytuacji, gdy pracownik uzyskuje dochody z kilku źródeł i PIT-40 zostanie wypełniony przez więcej niż jednego płatnika? W takim przypadku podatnik będzie musiał złożyć roczne zeznanie podatkowe samodzielnie.

Ulgi w PIT-40

Pracodawca, który będzie wypełniał roczne zeznanie za podatnika – PIT-40 – uwzględni w nim pewne ulgi. Będą to: ulga internetowa odliczana od dochodu i ulga prorodzinna, odliczana od podatku. Możliwość odliczenia ulgi prorodzinnej za pośrednictwem pracodawcy już istniała. Została jednak zlikwidowana od rozliczeń za 2009 rok.
Aby ulgi w nowym systemie były przez pracodawcę uwzględnione, pracownik będzie musiał złożyć mu oświadczenie. Będzie ono ważne również w rozliczeniach za lata następne, jeśli dane podane w pierwotnym dokumencie przez podatnika nie zmienią się, np. nie przybędzie mu potomstwa.Wsparcie z 1 proc.

To nie koniec nowości. Pracodawca, wypełniając deklarację podatnika, będzie mógł też wskazać organizację pożytku publicznego, dla której pracownik będzie chciał przekazać 1 proc. swojego podatku. Tu w rocznym obliczeniu podatku płatnik przekaże do organu podatkowego dane podane przez podatnika, a organ podatkowy dokona przekazania podatku. Dziś przy rozliczeniu za pośrednictwem płatnika takiej możliwości nie ma. Wpłatę 1 proc. można przekazać tylko w samodzielnym rozliczeniu z fiskusem.

Zapłata za usługę

Planowana nowelizacja ustawy o PIT to z pewnością świetna wiadomość dla podatników. Skończy się koszmar związany z wypełnianiem rocznych PIT. Wiadomość już taka dobra nie jest, niestety, dla pracodawców, jako płatników. Będą oni bowiem musieli dostosować obecne systemy rozliczeń do nowych zasad. Być może w niektórych firmach konieczne będzie zatrudnienie nowych osób do wypełnienia dodatkowych obowiązków. Ministerstwo Finansów zaproponowało więc rekompensatę za te nowe obowiązki. Otóż płatnik będzie mógł za każdy wypełniony za pracownika PIT pobrać sobie opłatę. Będzie ona wynosić:
● 0,35 proc. kwoty pobranych podatków w odniesieniu do płatników sporządzających roczne obliczenie podatku traktowane na równi z zeznaniem (PIT-40),
● 0,4 proc. kwoty pobranych podatków w odniesieniu do płatników sporządzających roczne obliczenie podatku traktowane na równi z zeznaniem (PIT-40) i przesyłających to zeznanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Dziś takie wynagrodzenie wynosi 0,3 proc., ale rzadko który płatnik je pobiera z uwagi na to, że są to nieduże kwoty.

Dane tylko elektronicznie

Pewne zmiany zajdą też w obowiązkach w wypełnianiu PIT przez organy rentowe. Ministerstwo Finansów chce bowiem, aby organy rentowe roczne obliczenie podatku sporządzane na PIT-40A i PIT-11A przekazywały do organu podatkowego nie w formie papierowej, ale na nośnikach cyfrowych. Pozwoli to obniżyć koszty oraz ułatwi pracę organom podatkowym, które informacje sporządzone na nośnikach cyfrowych mogą umieścić w swoim systemie informatycznym, bez konieczności ręcznego wpisywania danych zawartych w PIT-40A lub PIT-11A.