Podatek od dochodów z odsetek bankowych i innych form oszczędzania nazywany potocznie podatkiem Belki płacą wszyscy obywatele, w tym emeryci i renciści. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 11072) odniosło się do postulatu zwolnienia z podatku Belki emerytów i rencistów, z tytułu posiadania przez nich pieniędzy na kontach bankowych. Zdaniem posłów podatek ten skutkuje zmniejszeniem wypłacanej na konta bankowe emerytury lub renty.

Ministerstwo Finansów podkreśliło, że podatek od zysków kapitałowych nie pomniejsza kwoty zdeponowanych na rachunku emerytur czy rent. Przepis art. 30a ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) nie przewiduje opodatkowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku, a jedynie odsetek uzyskanych od zgromadzonych na rachunku środków. Oznacza to, że podatek w wysokości 19 proc. pobierany jest wyłącznie od uzyskanych przez podatnika odsetek, a nie całości zgromadzonych środków. MF poinformowało, że w związku z obecną kondycją finansów publicznych nie prowadzi prac nad zniesieniem podatku Belki. Zwolnienie z PIT emerytów i rencistów z tytułu środków pieniężnych przechowywanych na kontach, w ocenie resortu stanowiłoby nieuzasadnioną preferencję podatkową, przeciwstawiającą się konstytucyjnym zasadom powszechności i równości opodatkowania.