Trzy pytania do RAFAŁA GARBARZA, menedżera w Ernst & Young - Podatnicy otrzymujący fakturę za internet, na której jest wpisana jedna zbiorcza opłata za kilka usług, w tym internet, nie mogą skorzystać z ulgi internetowej. Czy to prawda?
Niestety tak. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik ma prawo do odliczenia od dochodu kwot wydatków ponoszonych z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku kwoty 760 zł.
Ta regulacja stanowi, że odliczeniu od dochodu podlega jedynie wysokość wydatków na użytkowanie internetu. Nie ma więc możliwości odliczenia od dochodu wydatków na inne usługi (w tym telewizję, telefon).
Odliczenie z tytułu ulgi internetowej dokumentuje się na podstawie faktury w rozumieniu przepisów o VAT. W rezultacie na fakturze tej powinny znaleźć się informacje o wysokości wydatków z tytułu korzystania z internetu, gdyż tylko one podlegają odliczeniu.
Jeżeli więc podatnik nie jest w stanie ustalić ani udokumentować wysokości tych wydatków, gdyż wystawiana przez dostawcę usług faktura nie pozwala na ustalenie tej wartości, to tym samym nie może odliczyć kwoty tych wydatków od dochodu. Takie stanowisko prezentowane jest często przez organy skarbowe. Jeżeli jednak z dokumentacji (np. umowy) wynika, jaka część kwoty faktury dotyczy usług internetowych, to podatnik powinien mieć prawo do odliczenia.
Operatorzy internetowi odmawiają podatnikom rozbicia poszczególnych usług na fakturze, twierdząc, że oferowane przez nich pakiety rekompensują podatnikom ulgę internetową. Czy operatorzy mogą używać takich argumentów?
Argumenty używane przez operatorów internetu o braku możliwości wyodrębnienia kosztu usługi internetowej pozostają w sferze relacji cywilnoprawnej pomiędzy klientem a usługodawcą. Prawo podatkowe nie ma na nią bezpośredniego wpływu. W związku z tym przed podpisaniem umowy z dostawcą internetu warto potwierdzić, czy wystawiane przez niego faktury będą zawierały stosowne rozbicie kwot za poszczególne usługi, aby można było skorzystać z ulgi w PIT.
Co powinien zrobić podatnik, który otrzymuje fakturę za sieć z opłatą abonamentową, a chce skorzystać z odliczenia?
Jeżeli podatnik otrzymał już fakturę zbiorczą, bez wyodrębnienia poszczególnych kwot związanych z usługą dostarczenia internetu, warto zwrócić się do operatora o jej uszczegółowienie. Pozwoli to nie tylko na skorzystanie z ulgi internetowej, ale również ułatwi porównanie kosztów usług z innymi ofertami na rynku.