Wczoraj informowaliśmy, że dostęp do faktury za internet on-line nie daje podatnikowi prawa do uwzględnienia w rocznym PIT ulgi internetowej. Aby ze zwolnienia skorzystać, podatnik musi posiadać albo fakturę papierową, albo e-fakturę z bezpiecznym podpisem elektronicznym. Nasze doniesienia potwierdza Ministerstwo Finansów.

Według resortu, w przypadku gdy udostępnionego dokumentu nie można uznać za fakturę elektroniczną w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra finansów z 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U. nr 133, poz. 1119), wówczas podatnik zobowiązany jest wystawić fakturę papierową. Faktury papierowe wystawia się zgodnie z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oraz rozporządzenia z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 212, poz. 1337).

Ministerstwo podkreśliło także, że wydruk przez nabywcę usługi internetowej faktury z systemu informatycznego dostawcy usługi internetowej nie może być uznany za fakturę papierową.

– Obowiązek wystawiania faktur nie dotyczy przypadku, gdy usługa jest świadczona na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jednak na żądanie tych osób podatnicy zobowiązani są do wystawienia faktur – podsumowuje ministerstwo.

Ważne

Z ulgi internetowej mogą skorzystać podatnicy, którzy posiadają faktury VAT wystawione na swoje nazwisko, potwierdzające wydatki na sieć. Odliczeniu od dochodu podlega maksymalnie 760 zł rocznie