W przypadku prowadzenia postępowania egzekucyjnego, mimo zaistnienia przesłanki odroczenia terminu wykonania obowiązku albo rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej, podatnik ma prawo sprzeciwu.

– Podatnik może zgłosić zarzut do egzekucji, przedstawiając dowody stwierdzające odroczenie terminu wykonania obowiązku lub rozłożenie na raty spłaty należności – przypomina ekspert z Auxilium.

Komunikacja z fiskusem

Zdaniem ekspertów powodem stosowania takich praktyk przez urzędy skarbowe mogą być kłopoty z komunikacją w samych urzędach. Michał Goj stwierdza, że podjęcie egzekucyji po złożeniu przez podatnika wniosku o odroczenie płatności podatku nie musi wynikać ze złej woli urzędników, ale raczej z braku koordynacji pomiędzy poszczególnymi komórkami urzędu.

Także Jan Tokarski wskazuje, że wszczęcie postępowania egzekucyjnego, pomimo złożenia wniosku o ulgę, wynika najczęściej nie z podstępnego działania urzędu, ale z braku dobrej komunikacji pomiędzy podatnikiem i urzędem skarbowym lub pomiędzy poszczególnymi działami urzędu odpowiedzialnymi za rozpatrzenie wniosku o ulgę oraz za egzekucję.

– Coraz częściej mamy pozytywne doświadczenia w tym zakresie z organami podatkowymi, które wstrzymują się z inicjacją egzekucji do czasu rozpatrzenia złożonego przez podatnika wniosku o ulgę – mówi ekspert PricewaterhouseCoopers.

Jego zdaniem, dlatego zasadne w takich sytuacjach jest nawiązanie kontaktu z przedstawicielami urzędu, zarówno zajmującymi się rozpatrzeniem wniosku o ulgę, jak i egzekucją, oraz upewnienie się, że dział egzekucji urzędu został poinformowany o złożeniu przez podatnika wniosku o ulgę.