Z ulgi rehabilitacyjnej mają prawo korzystać osoby niepełnosprawne lub mające na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Odliczeniu od dochodu w ramach tej ulgi podlegają poniesione w roku podatkowym wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Katalog wydatków, które pomniejszą dochód w rocznym rozliczeniu podatkowym znajduje się w ustawie o PIT w art. 26. Wśród nich są m.in. koszty związane z używaniem samochodu osobowego na dojazdy na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne. Jednak aby uwzględnić wydatki na auto w rocznym PIT, trzeba spełnić kilka warunków.

Własny samochód

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT za wydatki rehabilitacyjne uważa się m.in. wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełno- sprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa ,lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Zatem aby z odliczenia skorzystała osoba niepełnosprawna (lub która ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną), musi być właścicielem albo współwłaścicielem samochodu. Jeśli np. na zabiegi rehabilitacyjne podatnika podwozi sąsiad swoim autem, ulga nie będzie przysługiwać ani korzystającemu z zabiegów, ani sąsiadowi.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji znajdziesz informacje na temat:

Co należy rozumieć pod pojęciem rehabilitacji

Dokumentacji kosztów

Poniesionych wydatkach

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Ulga rehabilitacyjna: Jak rozliczać dojazd na zabiegi własnym samochodem.