Ulga podatkowa na zakup leków przysługuje tylko i wyłącznie osobom niepełnosprawnym oraz takim, które mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. W ramach tej ulgi od dochodu można odliczyć wydatki poniesione za zakup leków w danym roku podatkowym. Jednak dochód pomniejszy tylko wydatek w wysokości przekraczającej 100 zł w miesiącu. Przykładowo jeśli podatnik w styczniu 2009 roku wydał na leki 150 zł, w rocznym PIT od dochodu odliczy 50 zł. Z kolei gdy w lutym 2009 r. wydał na medykamenty 90 zł, dochodu nie pomniejszy o żadną kwotę. Wysokość rocznego odliczenia trzeba obliczyć poprzez zsumowanie nadwyżki wydatków ponad 100 zł za każdy miesiąc w roku. Ważne jest również to, aby posiadać odpowiednie dokumenty, które potwierdzą wysokość poniesionych na ten cel kosztów.

Wydatki rehabilitacyjne

Odliczenia wydatków na zakup leków podatnicy dokonują w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy mają prawo odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

PRZYKŁAD: ZAKUP LEKU DLA PRACOWNIKA FIRMY

Spółka planuje zakup drogiego lekarstwa w kwocie ok. 20 tys. zł dla byłego pracownika firmy, który zachorował na nowotwór. Spółka w ten sposób chce pomóc byłemu pracownikowi, który znalazł się w trudnej sytuacji. Czy istnieje możliwość zaliczenia tego wydatku do kosztów podatkowych?

Wskazany wydatek nie przekłada się na przychody spółki z prowadzonej działalności gospodarczej i nie ma związku z przychodami spółki oraz z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nie może być więc zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

Rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniające do odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem zostały wymienione w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT. Wśród nich znajdują się m.in. leki.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Kto i w jaki sposób odlicza wydatki na leki.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się o:

- Odliczeniu z limitem
- Definicji leku
- Dofinansowaniu kosztów