Osoby niepełnosprawne lub osoby, które mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne mogą od dochodu odliczać wydatki poniesione na rehabilitację.

Na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) dochód można pomniejszyć m.in. o wydatki na używanie samochodu osobowego stanowiącego własność bądź współwłasność osoby niepełnosprawnej na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Jak wskazuje Małgorzata Gorzkowska, ekspert w Auxilium, odliczenie od dochodu wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego jest limitowane. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 2280 zł. Wysokość odliczenia uzależniona jest od intensywności używania auta. W rocznym PIT można uwzględnić tylko wydatki, które faktycznie zostały poczynione.

– Podatnik nie jest zobowiązany do posiadania rachunków potwierdzających wysokość poniesionych wydatków – tłumaczy Małgorzata Gorzkowska.

Jednak zwraca uwagę, że omawiana ulga została przyznana tylko na przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Warunkiem dopuszczającym odliczenie od dochodu poniesionych wydatków jest to, by osoba niepełnosprawna w danym roku podatkowym istotnie poddawała się takim zabiegom.

– Ulga nie przysługuje z racji posiadania własnego samochodu przez podatnika, lecz używania takiego pojazdu w celu skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych – argumentuje nasza rozmówczyni z Auxilium.