Ulgi podatkowe są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania. W związku z tym muszą być interpretowane i stosowane ściśle z regułami zapisanymi w przepisach. Wykładnia rozszerzająca jest w tym przypadku niedopuszczalna.

Podatnicy bardzo chętnie korzystają z każdego zwolnienia. Nic w tym dziwnego, bo ulgi pozwalają zmniejszyć wysokość należnych podatków. Jednak każda ulga – w tym omawiana dziś rehabilitacyjna – obwarowana jest pewnymi warunkami, po spełnieniu których możliwe jest skorzystanie z niej.

Kontrole fiskusa w zakresie prawidłowości wykorzystanych zwolnień są częste. Urzędnicy sprawdzają przede wszystkim, czy podatnik miał prawo do danej ulgi oraz czy posiada wymagane prawem dokumenty, uprawniające do odliczenia.

Warto wiedzieć, że organy podatkowe mają sporo czasu na podjęcie czynności kontrolnych, bo aż do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji znajdziesz informacje na temat:

Uprawnień do ulgi

Sprzętu rehabilitacyjnego

Remontu mieszkania

Wydatków z limitem

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Jak fiskus sprawdza ulgę rehabilitacyjną.