Podatnik, który teraz sprzedaje nieruchomość kupioną w 2006 roku, może skorzystać z ulgi w PIT. Podatku nie zapłaci, gdy pieniądze z transakcji przeznaczy na inny cel mieszkaniowy.
Każdy, kto zamierza właśnie sprzedać nieruchomość nabytą do końca 2006 roku, może skorzystać ze starej ulgi mieszkaniowej. Jak tłumaczy Krzysztof Rembierz, konsultant w Accreo Taxand, podatnik, który np. ma zamiar sprzedać nabytą w 2006 roku działkę budowlaną, może skorzystać ze zwolnienia podatkowego w PIT, jeżeli uzyskane ze sprzedaży środki przeznaczy na zakup innej nieruchomości położonej na terytorium Polski.
Do końca 2006 roku w ustawie o PIT obowiązywało zwolnienie dla przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, takich jak np. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, jeżeli środki uzyskane ze sprzedaży zostały przeznaczone m.in. na nabycie: budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego lub udziału w takim lokalu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, oraz na rozbudowę, przebudowę, remont albo modernizację własnego budynku mieszkalnego. Jak przypomina Krzysztof Rembierz, pełny katalog tytułów uprawniających podatnika do skorzystania z ulgi został zawarty w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości nabytych przed końcem 2006 roku, których zbycie następuje w 2009 roku na mocy przepisów przejściowych, wciąż korzystają ze zwolnienia.
– W celu skorzystania ze zwolnienia podatnik musi uzyskane ze sprzedaży nieruchomości środki faktycznie wydać na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych nie później niż z upływem dwóch lat, od momentu sprzedaży nieruchomości – podpowiada ekspert.
Wskazuje, że jednocześ- nie ustawodawca zastrzegł wprost, że skorzystać z ulgi można jedynie wtedy, gdy środki uzyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na zakup czy też remont nieruchomości położonej na terytorium Polski.
– Zatem podatnik, który sprzeda nieruchomość położoną w Polsce, a uzyskane środki z tej transakcji przeznaczy na zakup innej nieruchomości położonej np. w Hiszpanii, będzie musiał zapłacić podatek dochodowy w wysokości 10 proc., gdyż nie może skorzystać z opisanego zwolnienia w PIT – podsumowuje Krzysztof Rembierz.
Ważne!
Sprzedaż nieruchomości nabytych do końca 2006 roku podlega opodatkowaniu 10-proc. podatkiem dochodowym od osób fizycznych