Pracodawca nie obliczy podatku za pracownika, jeżeli ten wyraźnie tego zażąda.
Rząd przyjął wczoraj projekt zmian w ustawie o PIT zakładający wprowadzenie jako podstawowej zasady obowiązku sporządzenia rocznego obliczenia podatku przez płatnika, np. zakład pracy. Pracodawca na podstawie oświadczenia podatnika będzie mógł w nim uwzględnić ulgę prorodzinną, internetową oraz przekazać 1 proc. na organizację pożytku publicznego.
Roczne obliczenie podatku będzie traktowane na równi z zeznaniem podatkowym, chyba że podatnik do 15 stycznia roku następującego po roku podatkowym złoży pracodawcy oświadczenie o samodzielnym złożeniu zeznania.
W przyjętym przez rząd projekcie ustawy doprecyzowane zostały przypadki, w których podatnik będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia zwalniającego płatnika z obowiązku sporządzenia rocznego obliczenia podatku. Dotyczyć to będzie sytuacji, gdy podatnik poza dochodami uzyskanymi od tego płatnika w roku podatkowym otrzyma inne dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej, lub gdy zamierza w zeznaniu podatkowym uwzględnić inne koszty i odliczenia niż te, które może uwzględnić płatnik, albo opodatkować swoje dochody na preferencyjnych zasadach dotyczących małżonków lub osób samotnie wychowujących dzieci.