Czy można odliczyć wydatki na ciężarówkę

Podatniczka posiada na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, którą dowozi na zabiegi rehabilitacyjne. W tym celu podatniczka korzystała z samochodu zarejestrowanego jako samochód ciężarowy. Czy wydatki na te dojazdy może odliczyć od dochodu w rocznym PIT?

Nie

Poniesione przez podatniczkę wydatki na korzystanie z samochodu ciężarowego dla potrzeb związanych z przewozem osoby pozostającej na utrzymaniu na zabiegi rehabilitacyjne nie podlegają odliczeniu od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania. Korzystanie z samochodu zarejestrowanego jako ciężarowy nie uprawnia do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej.

Od dochodu w ramach tego zwolnienia podatkowego można bowiem odliczyć wydatki na dojazdy na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne, ale samochodem osobowym, który jest własnością lub współwłasnością osoby niepełnosprawnej albo osoby, na utrzymaniu której jest osoba niepełnosprawna.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Co podatnicy mogą odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej - nietypowe sytuacje.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy koszty diagnostyki można ująć w PIT
- Czy zakup materaca pomniejszy dochód
- Czy można odliczyć koszty operacji
- Czy łóżko to sprzęt rehabilitacyjny
- Czy odliczyć zakup auta kombi
- Czy pompa insulinowa to sprzęt do rehabilitacji
- Czy spłata kredytu to wydatek na rehabilitację