Zdaniem warszawskiej izby przychód ze sprzedaży dziesięciu działek w 2008 roku oraz jednej w 2009 roku nie stanowi źródła przychodu, podlegającego opodatkowaniu PIT. Wszystko dlatego, że transakcja została dokonana po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Faktu tego nie zmienia okoliczność, że w późniejszym okresie nastąpił podział nieruchomości. Istotna jest tu wyłącznie data nabycia nieruchomości.

Zatem przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytej w 1993 roku, podzielonej na działki, nie będzie podlegał opodatkowaniu PIT.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 sierpnia 2009 r. (nr IPPB4/415-409/09-2/JK2)