JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

31 stycznia 2008 r. zmarła babcia podatniczki. Na mocy testamentu (sporządzonego w formie aktu notarialnego 15 października 2007 r.) do spadku zostali powołani w udziałach wynoszących po 1/3 wnukowie – podatniczka oraz dwaj cioteczni bracia. Spadkobiercy, na mocy postanowienia sądu z 7 maja 2008 r., nabyli spadek. Postanowienie uprawomocniło się 29 maja 2008 r. Spadek stanowiło mieszkanie o powierzchni 83,34 mkw., które spadkobiercy postanowili sprzedać. Jednocześnie córka zmarłej wystąpiła z roszczeniem o zachowek.

W związku z roszczeniem przy podpisywaniu umowy przedwstępnej sprzedaży, nabytego w drodze spadku mieszkania za kwotę 770 tys. zł, zawarta została między spadkobiercami a córką zmarłej ugoda, na mocy której spadkobiercy zgodzili się przekazać córce zachowek w wysokości połowy wartości udziału, który by jej przypadł przy dziedziczeniu ustawowym, tj. 192,5 tys. zł.

27 maja 2009 r. zawarta została umowa sprzedaży mieszkania. Z uzyskanej kwoty w wysokości 256 668 zł podatniczka przekazała córce zmarłej kwotę 64 166 zł, w ramach należnego jej zachowku. Od jakiej kwoty należy zapłacić PIT od sprzedaży mieszkania?

ODPOWIEDŹ IZBY

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c) ustawy o PIT źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit a)–c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.