Osoby niepełnosprawne lub które mają na utrzymaniu niepełnosprawnych mogą korzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Pomniejszają wtedy swój dochód w zeznaniu PIT o wydatki związane z rehabilitacją.
Ulga rehabilitacyjna to jedno z najpopularniejszych zwolnień podatkowych, z których korzystają podatnicy w swoich zeznaniach rocznych. Więcej osób korzysta jedynie z ulg: na dziecko i internetowej. To ciekawe dane, bo z ulgi rehabilitacyjnej mogą korzystać tylko uprawnione osoby.

Uprawnienie do ulgi

Do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej uprawnieni są podatnicy, którzy są osobami niepełnosprawnymi, lub osoby, które mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Jednak tu ważna uwaga. Z ulgi rehabilitacyjnej skorzystają podatnicy, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe. To nie koniec zastrzeżeń. Odliczenia od dochodu będzie można dokonać tylko wtedy, jeżeli w roku podatkowym dochody osób niepełnosprawnych pozostających na utrzymaniu podatników nie przekraczają kwoty 9120 zł. Jeśli dochód niepełnosprawnego będącego na utrzymaniu podatnika wyniesie w roku podatkowym 9200 zł, to osoba, która go utrzymuje, z ulgi rehabilitacyjnej nie skorzysta. W takim przypadku odliczenie będzie mogła w swoim zeznaniu uwzględnić osoba niepełnosprawna.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Czy kwota dofinansowania jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych
Czy koszt zużycia energii potrzebnej do działania urządzenia można zaliczyć do wydatków rehabilitacyjnych
Czy wydatki na budowę podestu przy schodach będzie można uwzględnić w rocznym PIT

Czytaj: Kto i jak skorzysta z ulgi rehabilitacyjnej