ANALIZA

Świadczenie urlopowe i tzw. wczasy pod gruszą od 22 sierpnia są w różnie opodatkowane. W wyniku nowelizacji ustawy o PIT z 17 lipca 2009 r. wczasy pod gruszą jako świadczenie finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) zwolnione są z PIT do 380 zł rocznie. Natomiast świadczenie urlopowe wypłacane przez pracodawców, którzy zatrudniają mniej niż 20 pracowników i rezygnują z tworzenia ZFŚS jest w całości opodatkowane. Wypłata z ZFŚS, aby była zwolniona z PIT, powinna mieć charakter pomocy materialnej kierowanej do pracowników, którzy samodzielnie nie byliby w stanie sfinansować sobie wypoczynku. Świadczenie urlopowe zależy natomiast od wymiaru pracy i nie jest uzależniane od sytuacji pracownika. Pracodawcy powinni zatem zweryfikować swoją politykę w zakresie zasad dofinansowania.

Świadczenie urlopowe

Dla osób zatrudnionych w małych zakładach pracy, zatrudniających mniej niż 20 osób, wprowadzone zwolnienie podatkowe nie wnosi żadnych korzyści.

– W rezultacie pracownicy są różnie traktowani pod względem podatkowym wyłącznie ze względu na fakt istnienia lub nieistnienia w ich firmach ZFŚS, mimo że cel przyznania świadczenia jest taki sam, tj. urlop pracownika – mówi Anna Misiak, doradca podatkowy w MDDP.

Źródło finansowania

W ocenie Krzysztofa Biernackiego, eksperta podatkowego z firmy Rödl & Partner, zmiana faworyzuje, zarówno rzeczowe, jak i finansowe świadczenia przekazywane na rzecz pracowników z ZFŚS, które są zwolnione z podatku do 380 zł.

– W płaszczyźnie funkcji i celu, jaką pełni dofinansowanie wypoczynku pracowników, brak jest uzasadnienia dla podatkowego różnicowania tego typu dopłaty bezpośredniej lub przy wykorzystaniu ZFŚS – uważa Krzysztof Biernacki.

Mimo że oba świadczenia są podobne, gdyż mają ten sam charakter oraz przeznaczenie, to jednak ustawodawca nie utożsamia ich ze sobą, bo różni je od siebie źródło finansowania.

– Finansowanie z ZFŚŚ nie powinno być jednak wyznacznikiem opodatkowania lub nie podobnych, żeby nie powiedzieć identycznych świadczeń – mówi Marlena Kucińska, radca prawny z Kancelarii Radcy Prawnego Marlena Kucińska.