Pracownik, któremu pracodawca dofinansował kolonie lub obóz dziecka, nie zapłaci podatku.
Z podatku dochodowego od osób fizycznych zwolnione są dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży.
Anna Sadowska, główny kontroler w dziale usług kadrowo-płacowych Mazars, podkreśla jednak, że aby zwolnienie miało zastosowanie, muszą zostać łącznie spełnione następujące warunki.
Po pierwsze, dopłata musi dotyczyć wypoczynku dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat.
Po drugie, wypoczynek musi być zorganizowany przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk.
Dotyczy to również wyjazdów połączonych z nauką, pobytem na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych.
Bardzo istotnym warunkiem jest, by dopłata była związana z wypoczynkiem zorganizowanym przez podmioty prowadzące działalność turystyczną.
– W przypadku zorganizowania wypoczynku przez pracownika na własną rękę dofinansowanie będzie opodatkowane jak przychód ze stosunku pracy – mówi Anna Sadowska.
Dlatego pracownik powinien udokumentować, że wypoczynek został zorganizowany przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie, np. fakturą VAT, rachunkiem czy potwierdzeniem przelewu.
– W razie wątpliwości można zwrócić się z pytaniem do organizatora, czy świadczy usługi wypoczynkowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub czy zajmuje się statutowo tego typu działalnością – radzi Anna Sadowska.
Dopłata może być zwolniona z podatku w całości lub w części w zależności od źródła finansowania.
Zwolnienie będzie dotyczyło całej kwoty, jeśli dopłata będzie dokonana z funduszu socjalnego czy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
– Dofinansowanie wypłacone z innych źródeł podlega zwolnieniu do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł – wyjaśnia nasza rozmówczyni.
Należy pamiętać, że zwolnienie obejmuje nie tylko samą dopłatę do wypoczynku, ale również przejazd związany z tym wypoczynkiem lub pobytem na leczeniu.