Pracownik, któremu pracodawca dofinansował kolonie lub obóz dziecka, nie zapłaci podatku.
Z podatku dochodowego od osób fizycznych zwolnione są dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży.
Anna Sadowska, główny kontroler w dziale usług kadrowo-płacowych Mazars, podkreśla jednak, że aby zwolnienie miało zastosowanie, muszą zostać łącznie spełnione następujące warunki.