INTERPRETACJA

Dyrektor izby skarbowej wyjaśnił, kiedy zachowek jest długiem spadkowym. W omawianym przypadku toczy się sprawa o zachowek, a zatem zachowek nie został jeszcze zapłacony i zaliczony do długów i ciężarów spadku (uwzględniony przy obliczeniu podstawy opodatkowania). Wydana została w stosunku do podatniczki decyzja w sprawie wymiaru podatku od spadków i darowizn i podatniczka uiściła podatek. Zasądzona wysokość zachowku – 350 tys. zł – znacznie zmniejszy wartość masy spadkowej, od której został zapłacony podatek.

Według warszawskiej izby skarbowej podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego.

Do długów i ciężarów zalicza się m.in. wypłaty z tytułu zachowku oraz inne obowiązki wynikające z przepisów kodeksu cywilnego dotyczące spadków. Jednak tylko wypłacony zachowek może stanowić dług spadkowy. W przypadku zapłaty zachowku po wydaniu decyzji ustalającej w podatku od spadków i darowizn istnieje możliwość wznowienia postępowania podatkowego w celu uznania zachowku jako długu spadkowego.

W konsekwencji długiem spadkowym jest tylko wypłacony zachowek. W przypadku zapłaty zachowku po wydaniu decyzji ustalającej w podatku od spadków i darowizn można złożyć wniosek o wznowienie postępowania podatkowego w celu uznania zachowku jako długu spadkowego, o ile zobowiązanie podatkowe się nie przedawni.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 sierpnia 2009 r. (nr IPPB2/436-192/ 09-2/MS).

SŁOWNIK

Zachowek – zabezpiecza interesy osób najbliższych pominiętych przez spadkodawcę w testamencie. Jest to równowartość części udziału spadkowego, który przypadłby uprawnionemu, gdyby dziedziczył z ustawy.