Wysokość podatku od spadku uzależniona jest od stopnia pokrewieństwa z osobą zmarłą. Osoby najbliższe dla spadkodawcy nie zapłacą żadnego podatku, gdy zgłoszą fakt nabycia majątku naczelnikowi urzędu skarbowego.

Czy notariusz zgłosi spadek do urzędu

Odziedziczyłem po rodzicach dom z wyposażeniem oraz stary samochód. Słyszałem, że od takiego spadku nie muszę płacić podatku, jeśli wybiorę zwolnienie. Jestem jedynym spadkobiercą, dlatego rozliczenia spadku chcę dokonać u notariusza. Czy tak jak przy sprzedaży domów notariusz załatwi za mnie formalności związane ze zwolnieniem z podatku spadkowego?
Nie
Na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Złożenie takiego zawiadomienia (druk SD-Z2) jest warunkiem zwolnienia spadkobiercy z podatku. Jeśli nie zostanie ono złożone lub złożone zostanie po terminie, podatek trzeba płacić na zwykłych, obowiązujących pierwszą grupę podatkową zasadach. Przepis mówi też o tym, że oświadczenia takiego nie trzeba składać, gdy nabycie nastąpi na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Wydawać by się zatem mogło, że poświadczenie dziedziczenia przez notariusza zwolni nas z obowiązku wysyłania specjalnego zawiadomienia do urzędu skarbowego. Tak jednak nie jest. Po pierwsze, przepis wspomina tylko o umowach w formie aktu notarialnego, a poświadczenie, chociaż ma formę aktu notarialnego, to umową nie jest. Po drugie, przepis mówi o nabyciu, podczas gdy przy notarialnym poświadczeniu dziedziczenia, na podstawie tak rozumianego aktu notarialnego niczego się nie nabywa. Nabycie następuje nie na podstawie poświadczenia, ale na podstawie samego dziedziczenia. Akt notarialny potwierdza tylko nasze prawa do spadku. W przypadku zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia spadkobierca w celu skorzystania ze zwolnienia obowiązany będzie, stosownie do art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn w związku z art. 95p ustawy – Prawo o notariacie, zgłosić nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia.
PODSTAWA PRAWNA
● Art. 4a ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768).
● Art. 95p ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 189, poz. 1158 z późn. zm.).
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy spadek z 2006 roku jest zwolniony z podatku
- Czy jest podatek od spadku z zagranicy
- Czy niezłożenie zeznania pozbawia kwot wolnych
- Czy druki składać do urzędu spadkodawcy
- Czy jest ulga przy zgłoszeniu po terminie
- Czy pomylenie druków pozbawia ulgi