We wtorek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie dwóch projektów nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych (PIT i CIT) przygotowanych przez sejmową komisję "Przyjazne Państwo".

Pierwsza zmiana dotyczy usunięcia przepisu, zgodnie z którym wydatki na zaniechane inwestycje nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. Komisja proponuje, by wydatki takie można było uznać za koszt w dniu likwidacji lub zbycia inwestycji.

Zdaniem autorów projektu obecne przepisy dyskryminują przedsiębiorców, którzy ponieśli wydatki na inwestycje, ale zlikwidowali środki trwałe przed ich oddaniem do używania, w stosunku do przedsiębiorców, którzy zlikwidowali środki trwałe po oddaniu ich do używania. Ci ostatni nie mają problemu z zaliczeniem swoich wydatków w koszty.

Rząd pozytywnie ocenił zmianę przepisów w tym zakresie

"Tego rodzaju wydatki powinny być traktowane jak wydatki na prace rozwojowe" - tłumaczył stanowisko rządu wiceminister finansów Ludwik Kotecki.

Drugi projekt ma usunąć trudności związane z różnymi interpretacjami prawa w przypadku zaciągnięcia lub udzielenia kredytu czy pożyczki z tzw. klauzulą waloryzacyjną.

O ile wiadomo jak stosować przepisy do tego typu kredytów zaciągniętych w walutach obcych, o tyle ustawa nie odnosi się do takich kredytów, czy pożyczek zaciągniętych w złotych.

Autorzy projektu argumentują, że dzięki zmianom przedsiębiorcy nie będą zmuszeni działać w obszarze ryzyka podatkowego albo wnioskować o interpretacje w ich indywidualnej sprawie.

MF poparł zaproponowane przez komisję rozwiązanie

"Brakuje regulacji dotyczących skutków podatkowych kredytów, czy pożyczek z klauzulami waloryzacyjnymi" - powiedział wiceminister Kotecki. Dodał, że w tej chwili niemożliwe jest ocenienie skutków finansowych wejścia takiej zmiany w życie.

Sejm przesłał oba projekty do sejmowej Komisji Finansów Publicznych.