ZMIANA PRAWA

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o VAT i ustawy o ruchu drogowym. Zakłada on dostosowanie klasyfikacji statystycznej stosowanej dla potrzeb klasyfikowania towarów i usług do klasyfikacji obowiązującej w statystyce.

W przepisach ustawy o VAT towary i usługi są identyfikowane przy wykorzystaniu klasyfikacji statystycznych (z wyjątkami). Ma to zastosowanie m.in. przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych (0, 3 i 7-proc.) oraz zwolnień. Stosowana jest nieobowiązująca już dla potrzeb statystycznych Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z 1997 roku (PKWiU 1997). W statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości od 1 stycznia 2009 r. stosowana jest klasyfikacja wprowadzona w 2008 roku (PKWiU 2008).

Celem zmian jest dostosowanie przepisów ustawy o VAT oraz załączników do tej ustawy do nomenklatury oraz symboli statystycznych PKWiU z 2008 roku. Proponuje się też likwidację załącznika nr 4 do ustawy o VAT, który zawiera wykaz usług zwolnionych. Zwolnienia określone w załączniku znajdą się w treści ustawy o VAT.

Przy zwolnieniach odstąpiono od klasyfikacji statystycznych, określając ich zakres na podstawie prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa.

Większość zmian ma wejść w życie 1 stycznia 2010 r.