Zmiany dotyczące dostosowania podatku od towarów i usług do polskiej klasyfikacji wyrobów i usług (PKWiU) zostały zawarte w przyjętym wczoraj przez rząd projekcie ustawy z 11 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Projekt zakłada dostosowanie klasyfikacji statystycznej stosowanej dla potrzeb klasyfikowania towarów i usług do klasyfikacji obowiązującej w statystyce.

W przepisach ustawy o VAT towary i usługi w obrocie krajowym są identyfikowane przy wykorzystaniu klasyfikacji statystycznych, w szczególności przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, czyli 0, 3 i 7 proc., oraz zwolnień od podatku. Dla tych potrzeb stosowana jest nieobowiązująca już w statystyce PKWiU z 1997 roku. W statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości od 1 stycznia 2009 r. stosowana jest już PKWiU z 2008 roku.

Celem zmian zawartych w projekcie jest uwzględnienie w przepisach ustawy o VAT oraz załącznikach do tej ustawy nomenklatury oraz symboli statystycznych nowej klasyfikacji. Zmiana ta pozwoli na prowadzenie jednolitych zasad ewidencji zarówno dla potrzeb VAT, jak i dokumentacji statystycznej. Dodatkowa zmiana dotyczy likwidacji załącznika nr 4 do ustawy o VAT, który zawiera wykaz usług zwolnionych. Zwolnienia te znajdą się w treści ustawy. Projekt wprowadza też zwolnienie z VAT usług szkoleniowych i edukacyjnych, ograniczone do podmiotów wpisanych do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub podmiotów, które uzyskały akredytację. Przy zwolnieniach odstąpiono od ich identyfikacji za pomocą klasyfikacji statystycznych, określając ich zakres na podstawie przepisów unijnych i krajowego orzecznictwa sądów.

Nowa PKWiU będzie miała zastosowanie również w przyjętym wczoraj przez rząd projekcie ustawy o zmianie ustawy o PIT, ustawy o CIT oraz ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym. We wskazanych ustawach zmianie ulegną przepisy, które odwołują się do klasyfikacji PKWiU z 1997 roku. Po wejściu w życie nowych przepisów zmienione przepisy również będą odwoływać się do nowo wprowadzonej klasyfikacji PKWiU z 2008 r. Zmiany w ustawach zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2011 r. Do końca 2010 r. dla celów podatkowych stosuje się nadal klasyfikację z 1997 roku.

Ważne

Przy identyfikacji towarów oraz określaniu zakresu świadczonych usług znajdą zastosowanie klasyfikacje statystyczne – jeżeli przepisy o VAT w tym zakresie powołują symbole statystyczne