Ostatnia powódź na południu Polski przyniosła ogromne straty. Poszkodowani będą ubiegać się o odszkodowania i zapomogi. Jak takie wypłaty będą traktowane podatkowo?

Krzysztof Rembierz, konsultant w Accreo Taxand, odpowiada, że kwestia opodatkowania PIT kwot otrzymanych przez osoby poszkodowane przez tegoroczną powódź jest uzależniona od tego, na jakiej podstawie będą one przyznawane.

– Co do zasady wolne od podatku dochodowego są m.in. zapomogi otrzymane w przypadku klęsk żywiołowych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł – wylicza Krzysztof Rembierz.

Dodaje, że jeżeli kwota zapomogi będzie przyznana na podstawie ustawy o pomocy społecznej, to wskazany limit nie będzie miał zastosowania. Dzięki temu cała kwota przyznanej pomocy będzie zwolniona z opodatkowania PIT. Takie samo zwolnienie znajdzie zastosowanie w przypadku świadczeń otrzymanych z tytułu jednorazowej pomocy materialnej finansowanej ze środków budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

– Całkowite zwolnienie dotyczy również kwot wypłacanych na podstawie zawartych umów ubezpieczeń majątkowych i osobowych – mówi nasz rozmówca z Accreo Taxand. Dodaje, że wyjątkiem są: odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej; dochody z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi.