Likwidacja spółki osobowej nie pozbawia zwrotu VAT i PIT. Zwrotu nadpłaconych podatków nie dostaną spółki kapitałowe. Spółka kapitałowa odzyska VAT i CIT, gdy poczeka z likwidacją.
ANALIZA
Z analizy orzecznictwa w sprawach VAT wynika, że sądy przyznają zwrot podatku wspólnikom po likwidacji spółek osobowych (obecnie możliwość taka wynika bezpośrednio z ustawy o VAT). Wyroki takie zapadły m.in. w WSA w Łodzi (sygn. akt I SA/Łd 385/08), Lublinie (sygn. akt I SA/Lu 726/06) i we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 1540/07). Problem, zarówno na gruncie VAT, jak i CIT, dotyczy zwrotu podatku po likwidacji spółkom kapitałowym (spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej). Zarówno fiskus, jak i sądy twierdzą, że nie ma możliwości zwrotu nadpłaty podatku po wykreśleniu takiej spółki z KRS. Potwierdzają to także eksperci.