Spółki kapitałowe, którym po likwidacji zostaje VAT do zwrotu, nie powinny zamykać rachunku w banku, aby organ podatkowy mógł przelać pieniądze.
Firmy, które są likwidowane, ciągle mają problemy ze zwrotem VAT. Niekiedy źródłem tych problemów są sprawy techniczne, takie jak likwidacja rachunku w banku. Co więcej, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności przepisy ustawy o VAT albo przyznają podatnikowi VAT po likwidacji prawo zwrotu nadwyżki VAT, albo nie. A przecież, jak przyznaje Jerzy Martini, doradca podatkowy Baker & McKenzie, prawo do odzyskania nadwyżki podatku naliczonego jest jednym z zasadniczych praw przysługujących podatnikom. Zasada neutralności wymaga, aby działalność gospodarcza opodatkowana VAT nie była obciążona kosztem tego podatku.

Nowela dla wybranych