W lutym odbył się konkurs na 201 naczelników urzędów skarbowych. Niestety, 69 konkursów nie zostało rozstrzygniętych. W związku z tym minister finansów ogłasza kolejny konkurs. Do 9 lipca pracownicy urzędów i organów podległych MF, którzy posiadają obywatelstwo polskie, wyższe wykształcenie magisterskie prawnicze, ekonomiczne lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi o tych kierunkach oraz jeśli mają co najmniej czteroletni staż pracy w administracji skarbowej, mogą przesyłać bądź składać zgłoszenie do konkursu wraz z kompletem dokumentów do resortu finansów.