Urzędnicy chcą, aby dostęp do konkursów na naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych był taki sam dla wszystkich.
Przedstawiciele Rady Sekcji Krajowej Pracowników Skarbowych NSZZ Solidarność skierowali pismo do ministra finansów Jacka Rostowskiego oraz do przewodniczącego Rady Służby Cywilnej Adama Leszkiewicza, w którym protestują przeciwko procedurze przeprowadzania konkursów na stanowiska naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych.
Protest dotyczy konkursów ogłoszonych 25 czerwca i 31 lipca tego roku. Pracownicy skarbowi akceptują przeprowadzanie testów z wiedzy zawodowej w kilku terminach. Ze względu na liczbę kandydatów, przeprowadzenie testów w jednym terminie byłoby utrudnione. Sprzeciw urzędników budzi wyznaczenie innych dat i godzin testu wiedzy zawodowej dla osób kandydujących na stanowisko naczelnika tego samego urzędu skarbowego.
– Czas na przygotowanie się do testu jest dla poszczególnych kandydatów różny, a odmienne pytania (trudno przypuszczać, aby pytania się powtarzały, gdy ostatni test odbędzie się siedem dni po teście pierwszym) sprawią, że wyniki oceny wiedzy zawodowej będą nieporównywalne – oceniają skarbowcy.
Dodają, że zgodnie z ustawą o służbie cywilnej oraz wytycznymi szefa Służby Cywilnej, nabór na stanowiska powinien być konkurencyjny. Powinien także gwarantować przejrzystość w działaniu komisji konkursowych. Urzędnicy skarbowi oczekują wyznaczenia nowych terminów testów wiedzy zawodowej dla konkursów ogłoszonych 25 czerwca oraz 31 lipca przy zachowaniu zasady, że kandydaci do tego samego urzędu mieć będą te same pytania, a sprawdzian wiedzy kandydatów na stanowisko naczelnika w danym urzędzie odbywać się będzie w tym samym terminie i miejscu.