Ulgę meldunkową stosuje się do zbycia nieruchomości nabytych w latach 2007–2008. Nie korzysta się z niej, sprzedając grunt związany ze zbywaną nieruchomością. Od wartości gruntu pobierany jest 19-proc. podatek dochodowy od osób fizycznych.
Podatnicy, którzy sprzedają nieruchomości nabyte w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2008 r., mogą skorzystać z ulgi meldunkowej i unikną płacenia 19-proc. podatku dochodowego od osób fizycznych od uzyskanego dochodu.
Ulga ma zastosowanie do zbycia mieszkań i domów nabytych w latach 2007–2008. Wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia: