INTERPRETACJA - Małżonkowie, którzy chcą przy sprzedaży mieszkania skorzystać z ulgi meldunkowej, oboje muszą spełnić warunki uprawniające do tego zwolnienia.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, jak z ulgi meldunkowej przy zbyciu nieruchomości mogą skorzystać małżonkowie. W rozpatrywanym przypadku podatnik 7 marca 2008 r. wraz z żoną kupił mieszkanie od spółdzielni mieszkaniowej, sprzedał je 17 września 2009 r. W mieszkaniu od 1992 roku była zameldowana na stałe tylko żona.
Według izby skarbowej, skoro każdy z małżonków jest odrębnym podatnikiem podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia, to każdy z nich zobowiązany jest do rozliczenia połowy przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek wspólny małżeński i wyliczenia należnego podatku dochodowego.