INTERPRETACJA - Małżonkowie, którzy chcą przy sprzedaży mieszkania skorzystać z ulgi meldunkowej, oboje muszą spełnić warunki uprawniające do tego zwolnienia.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, jak z ulgi meldunkowej przy zbyciu nieruchomości mogą skorzystać małżonkowie. W rozpatrywanym przypadku podatnik 7 marca 2008 r. wraz z żoną kupił mieszkanie od spółdzielni mieszkaniowej, sprzedał je 17 września 2009 r. W mieszkaniu od 1992 roku była zameldowana na stałe tylko żona.
Według izby skarbowej, skoro każdy z małżonków jest odrębnym podatnikiem podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia, to każdy z nich zobowiązany jest do rozliczenia połowy przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek wspólny małżeński i wyliczenia należnego podatku dochodowego.
Podatnik, który chce uniknąć PIT przy zbyciu nieruchomości, korzystając z ulgi meldunkowej, musi być w zbywanym mieszkaniu zameldowany na pobyt stały przez co najmniej 12 miesięcy. Ulga ta ma zastosowanie do podatników, a nie podatnika i jego małżonka, co oznacza, że każde z nich musi spełnić warunki uprawniające do zwolnienia. W przypadku kiedy jedno z małżonków nie spełnia warunków do zwolnienia, stosowanie ulgi do obojga z nich jest niedopuszczalne.
Zatem podatnikowi nie przysługuje prawo do skorzystania z ulgi meldunkowej, ponieważ nie spełnił on warunku uprawniającego do niej. Podatnik mąż będzie musiał od uzyskanego dochodu ze sprzedaży mieszkania zapłacić 19-proc. PIT.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 stycznia 2010 r. (nr IPPB4/415-694/09-4/MP).