Podatnicy, którzy w latach 2007 – 2008 nabyli nieruchomość i teraz chcą ją sprzedać, mogą skorzystać z ulgi meldunkowej. Jakie warunki muszą spełnić?
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r., wolne od podatku są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:
a) budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,