W ustawie o PIT brak jest definicji gruntu, nieruchomości bądź budynku.
Każda osoba, która kupiła w latach 2007–2008 mieszkanie lub dom i była w nim zameldowana przez co najmniej 12 miesięcy, może przy zbyciu tych nieruchomości skorzystać z ulgi meldunkowej. W ten sposób nie będzie trzeba płacić 19-proc. PIT od dochodu uzyskanego z takiej transakcji.
Problem pojawia się przy stosowaniu tej ulgi do gruntów związanych z nieruchomościami. Według interpretacji organów podatkowych grunty nie są objęte ulgą meldunkową.