IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE o umowach podatkowych

Greckie odszkodowanie nie podlega polskiemu PIT

Odszkodowanie przyznane podatnikowi przez sąd w Grecji nie podlega opodatkowaniu PIT w Polsce. Nie ma także obowiązku jego wykazywania w zeznainu rocznym.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: We wrześniu 1999 r. podatniczka uległa wypadkowi samochodowemu w Grecji, gdzie była hospitalizowana. Od 2001 roku w sądzie w Heraklionie toczyła się rozprawa o przyznanie odszkodowania powypadkowego ze względu na poniesione obrażenia zdrowotne. W 2006 roku podatniczka otrzymała odszkodowanie powypadkowe zasądzone na mocy wyroku sądowego. Kwota odszkodowania wynosiła 5036 euro, naliczone odsetki 3918,20 euro. Czy przyznana kwota odszkodowania podlega opodatkowaniu?

ODPOWIEDŹ IZBY: Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania w Polsce, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Podatniczka ma miejsce zamieszkania w Polsce wobec tego otrzymane odszkodowanie za wypadek na terytorium Grecji podlega regulacjom prawa polskiego.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są inne odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań:

● otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

● dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Podatniczce odszkodowanie zostało przyznane ze względu na poniesione obrażenia zdrowotne w skutek wypadku.

Artykuł 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wymaga dla zwolnienia, by odszkodowanie takie było wypłacone na podstawie polskich przepisów. Nie ogranicza też zwolnienia do ewentualnych odszkodowań wypłaconych w kraju.

Przyznane odszkodowanie jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT i podatniczka nie ma obowiązku wykazywania tego odszkodowania w zeznaniu PIT-37, pod warunkiem że nie zostało wypłacone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie dotyczyło korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 kwietnia 2009 r. (nr IPPB4/415-89/09-2/SP)

OPINIA

JOANNA SKIBICKA

konsultant w PricewaterhouseCoopers

Odszkodowanie zasądzone na mocy wyroku sądu zagranicznego ze względu na obrażenia odniesione wskutek wypadku jest zwolnione z PIT. Z przyjętą interpretacją należy się w pełni zgodzić. Po pierwsze, przepisy ustawy o PIT stanowią, że jeżeli osoba fizyczna ma stałe miejsce zamieszkania w Polsce, to podlega tu nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a więc w Polsce opodatkowane są jej wszystkie dochody, bez względu na miejsce ich osiągania. Po drugie, z uwagi na to, że odszkodowanie zostało przyznane przez sąd w Grecji, należy sięgnąć do przepisów polsko-greckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W związku z tym, że wnioskodawczyni miała miejsce zamieszkania w Polsce, odszkodowanie za wypadek na terytorium Grecji – mimo że przyznane przez sąd grecki – podlega regulacjom prawa polskiego. Polskie przepisy z kolei wyraźnie stanowią, że co prawda odszkodowanie jest przychodem, jednak nie wszystkie odszkodowania podlegają opodatkowaniu. Jeśli odszkodowanie przyznane na podstawie wyroku lub ugody sądowej nie zostało wypłacone w związku z prowadzoną działalnością i jednocześnie nie dotyczyło korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono, to jest ono zwolnione z opodatkowania PIT.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz:

Wypłata za korzystanie z gruntu jest przychodem - IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE o wypłacanych odszkodowaniach
Kara umowna nie jest kosztem podatkowym - IZBA SKARBOWA W BYDGOSZCZY o definicjach ustawowych
Opłata za korzystanie z mieszkania podlega PIT - IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE o zakresie opodatkowania
Między wydatkiem a przychodem musi istnieć związek - IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE o umowach najmu
Odszkodowanie dla wspólnoty jest zwolnione z CIT - IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE o wspólnocie mieszkaniowej
Wypłata z polisy na życie nie jest opodatkowana - IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE o zwolnieniach z PIT
Odszkodowanie za obniżenie wartości działki bez PIT - IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE o nieruchomościach