SONDAŻ

Księgowy to bezpieczny zawód. 55 proc. osób zajmujących się na co dzień księgowością nie obawia się utraty pracy. Ponad 90 proc. księgowych to kobiety. Takie wnioski płyną z badania: Doświadczenia i aspiracje księgowych zatrudnionych w polskich firmach, przeprowadzonego przez PBS DGA na zlecenie Gazety Prawnej i Wolters Kluwer Polska.

Księgowy w firmie

Z pierwszej części opublikowanego wczoraj badania wynika, że księgowi bardzo chętnie podnoszą swoje kwalifikacje. Są grupą zawodową ambitną, rozwijającą się, często sięgającą do nowinek, typu serwisy internetowe czy programy komputerowe. Dziś przedstawimy sytuację księgowych w firmach. Z naszego badania wynika, że w dużych firmach 98 proc. osób pracujących jako księgowi zatrudnionych jest na umowę o pracę. W średnich i małych firmach jest to po 97 proc. osób.

Zapewne taka forma zatrudnienia, a także doświadczenie w pracy księgowego – średni staż pracy wynosi 20 lat – powodują, że średnio 55 proc. księgowych w ogóle nie obawia się utraty pracy, ok. 23 proc. badanych w niewielkim stopniu obawia się zwolnienia, a 14 proc. trochę obawia się utraty pracy. A co w sytuacji, gdy firma będzie jednak musiała zrezygnować z księgowego?

Ważne!

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w Polsce jest 64 286 księgowych z uprawnieniami resortu finansów

Większość osób deklaruje, że będzie szukać pracy na tym samym stanowisku. Takiej odpowiedzi udzieliło średnio 55 proc. badanych. 20 proc. osób stwierdza, że założyłoby samodzielną działalność gospodarczą i świadczyłoby usługi samodzielnej księgowości.

Co do płci księgowych okazuje się, że im mniejsza firma, tym więcej pań zatrudnionych na stanowisku księgowego. W dużych firmach 81 proc. księgowych to kobiety. W średnich ten odsetek wynosi 87 proc., a w małych firmach 94 proc. Księgowi byli też zapytani o wiek. Najwięcej osób znajduje się w grupie wiekowej między 51 a 60 lat. Na drugim miejscu są księgowi w wieku od 41 do 50 lat. Średni wiek księgowych w dużych i małych firmach to 47 lat, w średnich przedsiębiorstwach – 48 lat.

Również przy wykształceniu występuje zależność między poziomem wykształcenia a wielkością firmy. W małych firmach 54 proc. osób legitymuje się wyższym wykształceniem, w średnich przedsiębiorstwach – 64 proc., a w dużych – 80 proc.

Forma zatrudnienia

Dość ciekawie prezentują się wyniki, jeśli chodzi o strukturę zatrudnienia księgowych w firmie. Pytania dotyczyły tego, czy w firmie znajduje się: osobne stanowisko dyrektora finansowego, dział prawny, dział windykacji, dział controllingu. Również w tym przypadku odpowiedzi były powiązane z wielkością danej firmy. W dużych firmach w 59 proc. jest stanowisko dyrektora finansowego, w 78 proc. jest dział prawny, w 66 proc. dział controllingu i w 36 proc. dział windykacji. W pozostałych firmach – czyli średnich i małych – te wartości są znacznie niższe.

Przejdźmy teraz do liczby księgowych. Im większa firma, tym większy zespół księgowych zatrudnia. W 47 proc. dużych firm zatrudniona jest tylko jedna księgowa. Jednocześnie w 42 proc. dużych firm są działy księgowości składające się z ponad pięciu osób. W średnich firmach 48 proc. ma jednego księgowego, 26 proc. – dział składający się z 3–5 osób, a 20 proc. – działy księgowe ponad pięcioosobowe. W małych przedsiębiorstwach w 63 proc. zatrudniany jest jeden księgowy. W 13 proc. jest to od trzech do pięciu osób, a w 9 proc. – grupy ponadpięcioosobowe.