Część jednostek zainteresowania publicznego, np. spółki giełdowe, musi utworzyć komitet audytu. Mają na to czas do 6 grudnia.

NOWE PRAWO

Obowiązująca już nowa ustawa o biegłych rewidentach wprowadziła pojęcie jednostek zainteresowania publicznego. Do tych jednostek zalicza się m.in. spółki giełdowe, banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze emerytalne itp. Przepisy nałożyły na te podmioty wiele nowych obowiązków, np. zmiana kluczowego biegłego co pięć lat czy też utworzenie komitetu audytu. Ten ostatni wymóg wynika z art. 86 ustawy z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach, ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. nr 77, poz. 649), która weszła w życie 6 czerwca. Komitet audytu powinien zostać utworzony do 6 grudnia tego roku.