MACIEJ GRABOWSKI

wiceminister finansów

JACEK KĘDZIOR

partner w Ernst & Young

JACEK BAJSON

dyrektor w PricewaterhouseCoopers

TOMASZ OLKIEWICZ

partner w MDDP

TOMASZ SOKOLNICKI

dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie

IRENEUSZ KRAWCZYK

partner w Ożóg i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Z sondażu PDS DGA przeprowadzonego na zlecenie GP i Ernst & Young wynika, że podatnicy popierają system ulg podatkowych i chcą jego rozszerzenia. Czy jest szansa na wprowadzenie nowych zwolnień podatkowych?

MACIEJ GRABOWSKI, wiceminister finansów

– Jestem przeciwnikiem dodatkowych ulg. Uważam, że administracja ma dużo innych narzędzi, żeby wypełniać te czasami bardzo szczytne cele, które przyświecają osobom, które są za wprowadzeniem ulg podatkowych. Trzeba też pamiętać, że w ostatnich latach ulgi, które zostały wprowadzone, były z punktu widzenia budżetowego bardzo kosztowne.

JACEK KĘDZIOR, partner w Ernst & Young

– Respondenci uważają ulgi podatkowe za potrzebne. W mojej ocenie podatnicy oceniają system podatkowy pod kątem – czy chcemy dalszego obniżania podatków? I tu odpowiedź jest jedna, tak, chcemy dalszego obniżania podatków. Skoro pytanie dotyczyło ulg, to ulgi są jednym z prostych narzędzi, które umożliwiają efektywne obniżenie opodatkowania.

Z sondażu widać, że podatnicy, mimo iż dostali obniżkę PIT, nie są skłonni do zrezygnowania z ulg. Dlaczego?

JACEK BAJSON, dyrektor w Pricewater- houseCoopers

– To, że Polacy popierają istnienie ulg podatkowych, a nawet chcą rozszerzenia ich katalogu, nie jest zapewne czymś zaskakującym. Nie ma takich obciążeń podatkowych, których z punktu widzenia podatnika nie warto byłoby jeszcze zmniejszyć. Zresztą większość podatników nie odczuje tak wyraźnie obniżenia stawek PIT.

TOMASZ OLKIEWICZ, partner w MDDP

– Mnie zaskoczyły wyniki tego sondażu, w tym kontekście, że system został uznany za raczej prosty, a w każdym razie mniej skomplikowany niż przed rokiem, z jednoczesną chęcią uelastycznienia czy ze wskazaniem pewnym wartości, które system powinien promować. Respondenci godzą się z gąszczem rozmaitych przepisów i ulg, czyli poszukują pewnego rodzaju sprawiedliwości systemu kosztem jego skomplikowania. Godzą się na ten system relatywnie skomplikowany. Postrzegam to jako promocję pewnych ulg w swoistej formule sprawiedliwości społecznej.

JACEK KĘDZIOR

– Wydaje się, że każda ulga jest popierana, a podatkowa tym bardziej.

TOMASZ SOKOLNICKI, dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie

– Ja dostrzegam pewien paradoks: podatnicy chcą większego katalogu ulg i jednocześnie uproszczenia systemu podatkowego.