Z możliwości przesłania wspólnego PIT-37 przez internet mogą skorzystać małżonkowie. Jedno z nich musi jednak złożyć upoważnienie na druku UPL-1.
Podatnik wie, że zeznanie PIT-37 przez internet bez e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem mogą złożyć zarówno podatnicy rozliczający się osobiście, jak i małżonkowie, którzy chcą złożyć wspólne zeznanie.
- Czy razem z żoną musimy złożyć jakieś dodatkowe dokumenty, jeśli chcemy nasze wspólne zeznanie wysłać przez internet - pyta pan Jan.