Małżonkowie, którzy chcą się rozliczyć przez internet, niechętnie korzystają z tej możliwości, ponieważ muszą złożyć dodatkowy, papierowy formularz.
Małżonkowie korzystający z preferencyjnego, wspólnego opodatkowania dochodów, natrafiają na utrudnienie, jeśli chcą swoje zeznanie przesłać przez internet. Zgodnie z obowiązującymi regułami muszą przed wysłaniem e-PIT złożyć w urzędzie skarbowym lub wysłać pocztą upoważnienie na druku UPL-1. To powoduje, że małżonkowie nie są zainteresowani rozliczeniami przez internet. Nie przekonuje ich również fakt, że pięć zeznań (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39) można w tym roku przesłać bez e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem. Skoro i tak muszą iść do urzędu lub wysłać upoważnienie pocztą, to mogą do jednej koperty włożyć również formularz zeznania podatkowego.
Istotne jest jednak, że upoważnienie na formularzu UPL-1 wystarczy złożyć raz, aby korzystać z możliwości przesyłania zeznań rocznych przez internet w przyszłych latach. Jeśli zatem małżonkowie nie zdecydują się na skorzystanie w tym roku z e-PIT, mogą przy okazji składania zeznania za 2009 rok złożyć upoważnienie UPL-1. Jeśli będą chcieli przesłać wspólne rozliczenie w przyszłym roku, będą mogli bez przeszkód skorzystać z tej możliwości.
Na wspólne, preferencyjne rozliczenie małżonków pozwala art. 6 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Przepis stanowi, że małżonkowie, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów. W tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany. Za 2008 rok z możliwości łącznego opodatkowania dochodów małżonków skorzystało 9 901 352 podatników (40,01 proc. ogółu podatników opodatkowanych według skali podatkowej).
47 dni zostało do rozliczenia PIT za 2009 rok