Ze wspólnego rozliczenia z dzieckiem może skorzystać tylko jedno z rodziców. Nie musi to być jednak rodzic, u którego sąd ustalił miejsce zamieszkania dziecka.
RAPORT
Jeśli matka i ojciec dziecka rozwiedli się, to przy rozliczeniu za 2008 rok muszą pamiętać, że prawo do wspólnego rozliczenia z dzieckiem przysługuje tylko jednemu z nich. Co więcej, rodzice nie mogą się umówić, kto skorzysta z ulgi.