Podatnicy wychowujący w kolejnym związku małżeńskim dzieci z poprzedniego małżeństwa często mają wątpliwości, czy rozliczając się wspólnie z nowym małżonkiem, mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej. Nie wiedzą, czy w takiej sytuacji istnieje jednak konieczność złożenia oddzielnego zeznania.

Agnieszka Stanisławska, doradca podatkowy w Grant Thornton Frąckowiak, wskazuje, że żaden z przepisów dotyczących wspólnego rozliczania się małżonków nie wyłącza możliwości skorzystania ze wspólnego opodatkowania, jeżeli będąc w nowym związku małżeńskim, podatnicy wychowują dzieci z pierwszego małżeństwa i korzystają z możliwości obniżenia podatku o kwotę ulgi. Również przepisy ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) regulujące sposób i warunki, jakie muszą być spełnione, aby rodzic - podatnik mógł skorzystać z ulgi z tytułu wychowywania dzieci, nie wskazują, że rodzic traci prawo do ulgi po rozwodzie lub na moment zawarcia kolejnego małżeństwa.

- Jeżeli rodzice zawrą kolejne związki małżeńskie, to rozliczając się wspólnie z nowym małżonkiem, będą mogli odliczyć od podatku tę część ulgi, która przypada im na dzieci z pierwszego małżeństwa, nawet jeżeli dokonują odliczenia na dzieci z małżeństwa, w którym aktualnie pozostają - mówi Agnieszka Stanisławska.

Ekspert wyjaśnia, że małżonek rodzic może dokonać odliczenia wraz z nowym małżonkiem we wspólnym zeznaniu, ale odliczenia może dokonać tylko on, jeśli nowy małżonek nie ma tytułu do opieki nad dziećmi drugiego małżonka z jego pierwszego małżeństwa. To ograniczenie nie ma wpływu na efekt ekonomiczny, tj. wysokość kwoty, o jaką małżonkowie mogą pomniejszyć podatek. Odliczenie przysługuje tylko w przypadku faktycznego wychowywania dziecka.

- Ustawodawca zatem nie chce odebrać przywilejów podatkowych rodzicom, którzy mimo rozwodu i założenia nowych rodzin nadal zajmują się wychowywaniem swoich dzieci z pierwszego małżeństwa - podsumowuje nasza rozmówczyni.

71 DNI zostało do rocznego rozliczenia PIT