Ulga prorodzinna obejmuje dzieci małoletnie bez żadnych dodatkowych warunków. Dzieci pełnoletnie muszą spełniać kryterium wieku i nauki, a ich zarobki są limitowane. Dorosłe dzieci niepełnosprawne objęte są ulgą, gdy otrzymują zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny.
Korzystanie z ulgi prorodzinnej podobnie jak z innych podatkowych preferencji obwarowane jest wieloma ustawowymi wymogami. W przypadku ulgi prorodzinnej warunki do jej zastosowania zostały określone nie tylko po stronie samych podatników, ale również dzieci uprawniających do odliczenia. Wyjątek dotyczy dzieci małoletnich, czyli takich, które nie ukończyły jeszcze 18 lat. W ich przypadku preferencja nie jest obwarowana dodatkowymi wymogami. Inaczej sytuacja wygląda, gdy podatnik chce skorzystać z odliczenia na dziecko pełnoletnie. Zanim rodzic odpisze ulgę od podatku, powinien się upewnić, czy jego dziecko spełnia wszystkie warunki do zastosowania odliczenia.
W przypadku większości dzieci ulga przysługuje do ukończenia przez nie 25 lat. Ukończenie określonego przez ustawodawcę wieku w trakcie roku podatkowego nie wyłącza ulgi. Rodzic prawo do odliczenia straci dopiero od następnego roku podatkowego. Ulga prorodzinna obejmuje dzieci do ukończenia 25 lat, pod warunkiem że się uczą. Tok studiów (dzienne, wieczorowe, zaoczne) czy rodzaj uczelni (prywatna, publiczna) nie ma tutaj znaczenia. Ważne, aby była to szkoła regulowana przepisami ustawy o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.