Osoby samotnie wychowujące dzieci będą mogły skorzystać z preferencyjnego rozliczenia za 2009 rok.
Osoby samotnie wychowujące dzieci na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym mogą określić swój podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów.
Możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem daje samotnym rodzicom ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT). Mogą z niej skorzystać osoby samotnie wychowujące w roku podatkowym: