Podatnik, który chce, aby deklarację podatkową przez internet złożyła w jego imieniu inna osoba, musi udzielić jej specjalnego pełnomocnictwa.
Minister finansów opublikował wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji podatkowych składanych drogą elektroniczną oraz wzór odwołania tego pełnomocnictwa. Upoważnienie do podpisywania e-deklaracji, zgodnie z rozporządzeniem, będzie składane na formularzu UPL-1, a odwołanie na formularzu OPL-1.
Jest to specjalny rodzaj pełnomocnictwa, który należy złożyć nawet wtedy, gdy podatnik udzielił np. doradcy podatkowemu lub księgowej pełnomocnictwa ogólnego. Jeśli więc pełnomocnik został upoważniony do podpisywania deklaracji podatkowych, to nie daje mu to prawa do złożenia e-deklaracji. Dopiero po złożeniu papierowego formularza UPL-1 w urzędzie skarbowym pełnomocnik będzie mógł przesyłać e-deklaracje w imieniu podatnika.
Konieczność złożenia specjalnego pełnomocnictwa wynika z nowelizacji Ordynacji podatkowej, która powinna zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw jeszcze w tym tygodniu lub zaraz po świętach. Nowelizacja zawiera delegację dla ministra finansów do określenia wzoru pełnomocnictwa. Celem wprowadzenia tej regulacji jest uproszczenie składania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Warto również wiedzieć, że od pełnomocnictwa do podpisywania e-deklaracji nie jest pobierana opłata skarbowa.
Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia, czyli prawdopodobnie z dniem opublikowania nowelizacji Ordynacji podatkowej.